7 клас

ЧАСТНИ УРОЦИ ПО РИСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

SN858383mmm

     Ако децата Ви ще кандидатстват в Художествени и Професионални гимназии след 7 клас – по фотография, мода и дизайн, специалности с рисуване – с частни уроци по рисуване ще изучат перспективното конструиране на натюрморт и изпълнението ми със светлосенки,  пропорции на човешкото тяло и изграждане на фигуралната композиция, комбинаторика. Ще се положи основата на всичко, което в последствие ще им трябва, дори и специалността им да е с информационни технологии, анимация и т.н.

 7614_n

Jorko1

Частните уроци по рисуване се провеждат в 3 астрономични часа:
– Цената е 40 лв. на урок;
– при предплащане за 4 урока – 140 лв., вместо 160 лв., но само при проявено сериозно отношение в работата и редовност при посещенията!

– за започналите от м. февруари  за изпити в същата година – 45 лв. за урок;
– при предплащане за 4 урока – 160 лв., вместо 180 лв., но само при проявено сериозно отношение в работата и редовност при посещенията!

* Ако някой не се яви на предплатен урок и не се е обадил  24 часа преди това, за да го отложи за друг ден, губи урока и таксата му.

*  Местата са много ограничени и при 2 отсъствия без предупреждение, минимум 3 часа преди урок, се прекратяват уроците!

Jorko7

sn858486m

Кандидат-гимназистите, които ще се явяват на изпити с графичен натюрморт, изучават видовете перспектива и светлосенки при  ръбести, цилиндрични, конусовидни, призматични и обли предмети, фрактура и цвят на изграждането им;  визиране, пропорции, конструиране, разположение и перспективни изменения, овладяване на щрих. За целта е необходимо на всеки ученик да се отдели специално внимание, поради което това не са курсове по рисуване, а индивидуални уроци,  като работят заедно до 4 деца, за да могат да сравняват рисунките си с различни зрителни точки при, грешки и т.н.

Al-Pleven-5    Jorko8

Al-Pleven-4     Jorko2

Jorko10

Robert1

Jorko9    Stanimira1

Ако живописта е предпочитана за изпит, освен познания за цветови съчетания, трябва да се знаят пропорциите на човешкото тяло и центровете на тежестта му, в зависимост от положението,  в което се намира. Видовете светлосенки  са  важна част  от  показването  на  обемността.  Фигуралната композиция трябва  да  е  обмислена  и изпълнена  с  много  артистичност и вдъхновение.

5187_n

Al-Pleven-1

Kalina1

Jorko5
7369_n

7765_n

Jorko4

SN858466mm

Robert2

Liubo2

Liubo1

SN858314mmm

SN858481m   SN858377mm

 

SN858371mmm

20150514_133421mm

Изящното изкуство е един от видовете на човешкото творчество. Възникнало преди 20 хиляди години, в епохата на палеолита,  то се представя под формата на скални рисунки. Учените са доказали, че древните художници са създавали прекрасни изображения на заобикалящия ги свят и бит.

SN858374mmm

SN857933mmm

SN858267mm

SN856544m

SN858338mmm

Maq3

J5

 

 Последни рисунки ->>  Фейсбук:  Janet Artschool

За контакт:       artschool@abv.bg ;          Тел: 0899 10 22 43
Скайп:  jmj-abm  ;     

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS