Уроци по рисуване за изпити

“Преди науката е изкуството”
Алберт Айнщайн

уроци по рисуване

Уроци по рисуване София

                      Последни рисунки ->>  Фейсбук:  Janet Artschool

         Изкуството играе огромна роля в развитието на човека и обществото. Като художествено отражение на действителността, то има силно влияние върху развитието на личността, генерира чувства, мисли, морал и принципи на живот. Въвеждането на човека в света на изкуството е необходимо и особено важно в наше време, когато определени кръгове се опитват да принизят образованието, да въведат кича и омаловажат придобивките на човечеството в областта на различните изкуства.

Курсове по рисуване

Ние предлагаме следните курсове по рисуване:

  • За кандидатстване след 7 клас – подготовката за гимназиалните изпити изисква минимум 30 астрон. часа в зависимост от познанията на ученика и сложността на изпита, на който ще се явява. Материала в курсовете е разделен според училището, в което ще се кандидатства, съответно за специалности по графичен дизайн, компютърна графика, анимация, фотография, моден дизайн и други.
  • За кандидатстване след 12 клас – изпити по специалности с рисуване в Лесотехнически университет, Технически университет, архитектура в УАСГ и институт “Любен Каравелов”, Художествена академия, НБУ и други.
  • Рисуване за деца – изобразителното изкуство е много полезно за развиване на детското въображение, пространственото мислене, възпитаване в търпение и прецизност, за усвояване на нови познания и умения.
  • Рисуване за възрастни – уроците са подходящи за начинаещи или любители, за хора, които искат да намерят ново хоби, удовлетворение от себе си, да се отпуснат от напрегнатото ежедневие или да овладеят нови умения.

Уроци по рисуване София


За разлика от курсовете за големи групи, при частните уроци до трима ученика се напредва много по-бързо и лесно.
В зависимост от нуждите на курсиста се изучават изграждане на композиция от предмети и човешки фигури, перспективните изменения на линии, форми и цветове в пространството, видове светлосенки, рисуване на предмети с различни форми – цилиндрични, ръбести, овални, конусовидни, комбинирани, разлики във фрактура и цвят; начини на полагане на щриха.

Lili2

Tina1            Svetla1

 

        Кандидатите към различните университети се учат за изпитите да пренасят на листа геометричните задачи, да ги изпълняват в перспектива; да рисуват  капители и гипсови орнаменти с висока степен на пластична грамотност; да направят правилен прочит на условията на цветните задачи и да  претворяват с фантазия и творчество комбинаториката от геометрични фигури в оригинална рисунка със собствен стил и цветови съчетания.

Geri3

     За успешното представяне на изпитите след 7 клас важен елемент е проявата  на атрактивност, познанията за композиране, цветознание, орнаментика и комбинаторика,  стилизация, техники  на  рисуване  –  акварел  или темпера.  Прилагането  на  знанията  за въздушна   перспектива   показват   обемността  на  фигурите  и  засилват релефността и изящността на композицията.

kurs

Kursove po risuvane v Sofia

Geri2

Още от древността човекът е започнал да представя изобразените обекти пространствено и обемно. Обаче много по-късно – през Възраждането, са създадени законите за изобразяване – линейна и въздушна перспектива. Те са в основата на всеки жанр, независимо дали художникът нарочно ги променя, за да подчертае нещо специално, или за по-голяма атрактивност.

SN857809mm

SN858194mmm

 

SN857937mm    SN858246mm

SN858320mm

 Последни рисунки ->>  Фейсбук:  Janet Artschool
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS