Уроци по рисуване за изпити

“Преди науката е изкуството”
Алберт Айнщайн

уроци по рисуване

Уроци по рисуване София

                      Последни рисунки ->>  Фейсбук:  Janet Artschool

         Изкуството играе огромна роля в развитието на човека и обществото. Като художествено отражение на действителността, то има силно влияние върху развитието на личността, генерира чувства, мисли, морал и принципи на живот. Въвеждането на човека в света на изкуството е необходимо и особено важно в наше време, когато определени кръгове се опитват да принизят образованието, да въведат кича и омаловажат придобивките на човечеството в областта на различните изкуства.

Курсове по рисуване

Ние предлагаме следните курсове по рисуване:


За разлика от курсовете за големи групи, при частните уроци до трима ученика се напредва много по-бързо и лесно.
В зависимост от нуждите на курсиста се изучават изграждане на композиция от предмети и човешки фигури, перспективните изменения на линии, форми и цветове в пространството, видове светлосенки, рисуване на предмети с различни форми – цилиндрични, ръбести, овални, конусовидни, комбинирани, разлики във фрактура и цвят; начини на полагане на щриха.

Уроци по рисуване София

 Още от древността човекът е започнал да представя изобразените обекти пространствено и обемно. Обаче много по-късно – през Възраждането, са създадени законите за изобразяване – линейна и въздушна перспектива. Те са в основата на всеки жанр, независимо дали художникът нарочно ги променя, за да подчертае нещо специално, или за по-голяма атрактивност.

Lili2

Tina1            Svetla1

        Кандидатите към различните университети се учат за изпитите да пренасят на листа геометричните задачи, да ги изпълняват в перспектива; да рисуват  капители и гипсови орнаменти с висока степен на пластична грамотност; да направят правилен прочит на условията на цветните задачи и да  претворяват с фантазия и творчество комбинаториката от геометрични фигури в оригинална рисунка със собствен стил и цветови съчетания.

Geri3

     За успешното представяне на изпитите след 7 клас важен елемент е проявата  на атрактивност, познанията за композиране, цветознание, орнаментика и комбинаторика,  стилизация, техники  на  рисуване  –  акварел  или темпера.  Прилагането  на  знанията  за въздушна   перспектива   показват   обемността  на  фигурите  и  засилват релефността и изящността на композицията.

kurs

Kursove po risuvane v Sofia

Geri2

 

SN857809mm

SN858194mmm

 

SN857937mm    SN858246mm

SN858320mm

 Последни рисунки ->>  Фейсбук:  Janet Artschool
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS